Aktuális

Védekezési Szabályzat Covid-19 járvány idején

a Hatvani Evangélikus Egyházközség személyes részvételi alkalmainak megtartásának feltételei

Az istentiszteleten való részvétel feltételei:

 1. A templomba csak szájmaszkkal lehet belépni, azt viselni kell az istentisztelet teljes ideje alatt (éneklésnél is) kivétel ebben a lelkész és a kántor. A kesztyű viselése ajánlott. Korlátozott számban maszkot biztosítunk, melyet a hordója köteles az istentisztelet után magával vinni.
 2. Tilos belépni a templomba hőemelkedéssel, lázzal, légúti megbetegedésekkel.
 3. Csak a főbejárati ajtót lehet használni, amit az istentisztelet előtt kellő időben megnyitunk és az alkalom alatt a belső bejárati ajtóval együtt  folyamatosan nyitva tartjuk. A gyülekezeti terem felől csak a lelkész és a kántor közlekedhet
 1. Kötelező a kézfertőtlenítés. A bejárati ajtónál tartózkodó segítő személy által gondoskodunk kézfertőtlenítésről.
 1. A helyek elfoglalása kötelező rend szerint úgy történik: az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között minden irányba legalább 1,5 m távolságnak kell lennie. Az elfoglalható helyeket megjelöljük.
 1. A karzatra a kántoron kívül tilos felmenni.
 1. Az alkalmak előtt és után biztosítjuk a templom alapos szellőztetését és fertőtlenítését, istentisztelet alatt ablakok nyitva tartását.

Az istentisztelet menete:

 1. Rövidített istentiszteleteket tartunk kevés énekléssel.
 1. A közös énekeskönyvek nem használhatóak. Mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használhatja, illetve törekszünk a gyülekezet tagjai által jól ismert énekek felhasználására.
 1. Az Úrvacsora térdeplés nélkül, az 1,5 m-es távolság megtartásával történik, a bor egyszer használatos kehelyből, az ostya kézbe adva lesz kiszolgáltatva. A használt poharakat mindenki köteles a kihelyezett szeméttárolóba bedobni.
 1. A búcsú kézfogás és egyéb fizikai kontaktus mellőzendő.
 1. Offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett persellyel történik.
 1. Minden istentiszteleten megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak., idetartozik a mindenkori takarításért felelős család, továbbá a konfirmációra készülő és a gyülekezethez tartozó többi fiatal.
 1. Ezt a Szabályzatot a templomi esküvőkön résztvevő násznép valamint egyéb alkalmakra érkezők: (keresztelés, gyászistentisztelet) köteles figyelembe venni és betartani.

Ezen Védekezési Szabályzat az elrendelő Püspöki Tanács feloldó rendelkezésének kiadásáig érvényes

Hatvan, 2020. 05. 19.

Kovács Ottó   felügyelő sk.                                                                                               Kocsik Mónika     lelkész sk.

Védekezési Szabályzat Covid-19 járvány idején

      a Gyöngyösi Evangélikus Leányegyház személyes részvételi alkalmainak megtartásának feltételei

Az istentiszteleten való részvétel feltételei:

 1. A gyülekezeti terembe csak szájmaszkkal lehet belépni, azt viselni kell az istentisztelet teljes ideje alatt (éneklésnél is) kivétel ebben a lelkész és a kántor. A kesztyű viselése ajánlott. Korlátozott számban maszkot biztosítunk, melyet a hordója köteles az istentisztelet után magával vinni.
 1. Tilos belépni a gyülekezeti terembe hőemelkedéssel, lázzal, légúti megbetegedésekkel.
 1. Kötelező a kézfertőtlenítés, a bejárati ajtónál kihelyezett kézfertőtlenítővel.
 1. A helyek elfoglalása kötelező rend szerint úgy történik: az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között minden irányba legalább 1,5 m távolságnak kell lennie. Az elfoglalható helyeket megjelöljük.
 1. Az alkalmak előtt és után biztosítjuk a gyülekezeti terem alapos szellőztetését és fertőtlenítését, istentisztelet alatt, a bejárati ajtó és megfelelő számú ablak nyitva tartását.

Az istentisztelet menete:

 1. Rövidített istentiszteleteket tartunk kevés énekléssel.
 1. A közös énekeskönyvek nem használhatóak. Mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használhatja, illetve törekszünk a gyülekezet tagjai által jól ismert énekek felhasználására.
 1. Az Úrvacsora megtartása, az 1,5 m-es távolság megtartásával történik, a bor egyszer használatos kehelyből, az ostya kézbe adva lesz kiszolgáltatva. A használt poharakat mindenki köteles a kihelyezett szeméttárolóba bedobni.
 1. A búcsú kézfogás és egyéb fizikai kontaktus mellőzendő.
 1. Offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett persellyel történik.
 1. Ezt a Szabályzatot a gyülekezeti teremben tartott esküvőkön résztvevő násznép valamint egyéb alkalmakra érkezők: (keresztelés, gyászistentisztelet) köteles figyelembe venni és betartani.

Ezen Védekezési Szabályzat az elrendelő Püspöki Tanács feloldó rendelkezésének kiadásáig érvényes

Hatvan, 2020. 05. 19.

Dr. Szabó Dénes   felügyelő sk.                                                                                     Kocsik Mónika lelkész sk.

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑